wordpress visitor

Værnepligtens historie


Værnepligtens historie i Danmark går helt tilbage til 1085, hvor Knud den Hellige beordrede, at landet stillede med soldater til et krigstogt til England. En egentlig værnepligt blev dog først sat i system i 1701, hvor kongen besluttede, at alle unge bønderkarle skulle møde på session ”for at få deres krigsduelighed bedømt.”

Værnepligtig.dk - værnepligtens historie

Da Danmark i 1849 indførte demokrati, blev værnepligten anset for så vigtig, at den ligefrem blev indskrevet i grundloven, hvor der står:
“Enhver våbenfør mand er forpligtiget med sin person til fædrelandets forsvar efter de nærmere bestemmelser, som loven foreskriver”.
Denne bestemmelse står stadig i grundloven.

De praktiske regler og vilkår for værnepligten er blevet ændret mange gange siden grundlovens vedtagelse.
De nuværende regler for værnepligten stammer fra 2005. Her indførtes, at værnepligten som minimum udgør en fire-måneders basisuddannelse – i daglig tale kaldet HBU (Hærens Basisuddannelse).Du læse mere om hvad du lærer i løbet af Hærens Basisuddannelse her.


vaernepligtig reklame vaernepligtig reklame