wordpress visitor

Hvordan er uddannelsen opbygget?

Generelt

Værnepligtig.dk - HBU Uddannelsen

Din dagligdag kan i begyndelsen virke en smule kaotisk. Den er fyldt med en masse nye opgaver, som du ikke ved, hvordan skal løses, og en masse nye indtryk. For at det hele ikke skal blive for uoverskueligt, laver Næstkommanderende kompagni en øvelsesliste for hver uge. øvelseslisten giver dig et overblik over arbejdsdagen og viser bl.a., hvornår du skal møde, hvornår du får fri, hvilke fag du skal have, og hvilket Uniformssystem du skal have på til de pågældende lektioner.

Hele Hærens Basisuddannelse er skemalagt med 701 timers uddannelse, der dækker over både øvelser, feltdage, almindelige klasselektioner og foredrag. Al din forberedelsestid, rengøring af stuer og vedligeholdelse af egen udrustning tælles ikke med her. Du skal påregne at bruge ca. to timer i døgnet på dette i begyndelsen af din værnepligt. Når du bliver dygtigere, vil du naturligvis kunne klare de daglige opgaver hurtigere.

Hvordan fagene og lektionerne sættes sammen er op til Næstkommanderende kompagni og faglærerne. Det er Næstkommanderende kompagni, der er overordnet ansvarlig for al uddannelse i kompagniet. Han uddelegerer typisk planlægningen af hvert enkelt fag til faglærerne, der fungerer som specialister inden for hver deres område. faglærerne kommer med input og status på uddannelsesniveauet, således at der samles op på de fag, hvor de værnepligtige er bagud med undervisning. Det er altså op til hver enkelt Næstkommanderende kompagni at beslutte, hvordan din uddannelse skal strikkes sammen. Du kan have en Næstkommanderende kompagni, der synes, at det er godt med lange arbejdsdage om torsdagen, efterfulgt af idræt fredag morgen, så det bliver sværere for jer at drikke jer fulde torsdag aften. Du kan også komme ud for en Næstkommanderende kompagni, der starter med utroligt mange lektioner den første måned for så at kunne give jer mere frihed og kortere dage i slutningen af værnepligten.


Den første uge
Den første uge i værnepligten er som oftest pakket med foredrag, korporalskabstjeneste og eksercits. Den kan betragtes som en slags introuge til det militære liv. Dagene er meget lange, og du må forvente først at få fri sent om aftenen – f.eks. kl. 21 eller 22.

Værnepligtig.dk - HBU Uddannelsen

Der er mange værnepligtige, der har svært ved den første uge, og det er der mange grunde til. Der er nogen, der aldrig har været væk hjemmefra før, nogen har aldrig sovet sammen med andre på en stue før, og nogen har det meget svært med autoriteter og skal vænne sig til at sige ”Javel hr. sergent”, hver gang en sergent spørger om noget. Andre har utroligt svært ved at stå klar til tiden og kommer ofte for sent – det får man ikke ros for i Hæren. Der stilles mange krav til dig som værnepligtig, og selvom det kan virke banalt og simpelt, når du læser det her, vil du indse, at det bare er sværere, end man skulle tro. Hvis du kan nikke genkendende til ovenstående, skal du ikke være bekymret. Men det kræver, at du forbereder dig mentalt til det. Det er vigtigt, at du forstår, at det er en kort periode, som du nok skal overleve. Hvis du i begyndelsen af din værnepligt oplever, at det er meget svært for dig, og at du ikke kan tilpasse dig det nye miljø, kan du til enhver tid gå til din delingsfører og tale om dine problemer. Det er delingsførerens fornemste opgave at sørge for dit og dine soldaterkammeraters velbefindende, så tøv ikke med at gå til ham, hvis du virkelig går og har det dårligt.

Værnepligtig.dk - HBU Uddannelsen

 

Den første måned
Når den første uge er overstået, begynder mange nye fag. Du må forvente, at din første måned af værnepligten er den hårdeste – det er her, der er de længste arbejdsdage, og alt er nyt for dig. Efter den første måned vil arbejdspresset typisk aftage, og du vil få et bedre overblik over dine arbejdsdage. Du skal ikke forvente at kunne tage hjem til venner, familie eller kæreste i den første tid. Vi anbefaler, at du bliver på kasernen for at skabe nye venskaber, selv om du måske har muligheden for at tage hjem i hverdagene. Det er vigtigt at skabe tætte venskaber som soldat. Du skal tænke på, at hverken mor eller far kan komme og hjælpe dig, når du går en patrulje kl. 3 om natten, hvor dine fødder gør ondt og du er dødsens træt. Her er det din kammerat, der går ved siden af dig og slæber på panserværnsvåbenet, der kan støtte dig, når du er presset.

 

Resterende del af værnepligten
Efter den første måned burde det hårdeste arbejdspres være overstået, og du vil have vænnet dig til miljøet og de mange lange dage. Der vil stadigvæk være mange lange dage, men formentlig ikke i samme omfang som i første måned. Hvis du er heldig, vil du formentlig få fri sent om eftermiddagen og have hele aftenen fri. Dog skal det siges at de tre øvelser, du kommer på som værnepligtig, typisk ligger efter den første måned – og her skal du virkelig tage dig sammen for at klare dig godt. Læs mere om hvor du skal lægge dit fokus i uddannelsen for at få en god bedømmelse her.


vaernepligtig reklame vaernepligtig reklame