wordpress visitor

Hærens regimenter


Her kan du se en oversigt over de regimenter, hvor der er mulighed for at aftjene sin værnepligt, samt læse om diskoteker, barer og spisesteder i de byer hvor regimenterne ligger. Selvom der kan aftjenes værnepligt ved de nedenstående regimenter, foregår der også en masse andre aktiviteter. Herunder uddannelse af professionelle, kontraktansatte soldater. Disse aktiviteter er ligeledes beskrevet nedenfor.

Ventetider for optagelse til værnepligten ved Hærens regimenter kan ses her

Desuden kan du finde vores lokale samarbejdspartnere her. Klik på det regiment, hvor du skal være/allerede er værnepligtig, og se hvem der giver interessante tilbud nær dit regiment.

Udover værnepligtsregimenterne finder du kontaktoplysninger på Sergentskolen, Officersskolen og Jægerkorpset, samt ganske kort information omkring Hjemmeværnet.


 • Den Kongelige Livgarde – Høvelte/Birkerød • Det Danske Internationale Logistikcenter (DANILOG) – Vordingborg • Gardehusarregimentet – Antvorskov/Slagelse • Ingeniørregimentet – Skive • Jydske Dragonregiment – Holstebro • Telegrafregimentet – Fredericia • Danske Artilleriregiment – Varde • Trænregimentet – Aalborg • Hærens Sergentskole – Sønderborg • Hærens Officersskole – Frederiksberg • Jægerkorpset – Aalborg • Hjemmeværnet


Ventetider for optagelse for værnepligtige ved Hærens regimenter kan ses her


vaernepligtig reklame vaernepligtig reklame