wordpress visitor

Guiden til den gode bedømmelse


Hvis man ønsker at gøre karriere i forsvaret, er det en helt klar forudsætning at man får en god bedømmelse som værnepligtig, og at man allerede her udvikler sig til en dygtig soldat. Det gælder, uanset om man ønsker at blive udsendt som konstabel, uddanne sig til sergent, uddanne sig til officer eller drømmer om at blive jægersoldat.

Her finder du guiden til, hvordan du forbedrer dine muligheder for at opnå en god bedømmelse efter din værnepligt. Det er normalt et krav, at man minimum opnår bedømmelsen B2 for at komme i betragtning til de videre uddannelsesmuligheder inden for Forsvaret. Se en nærmere beskrivelse af hvad B2 og de andre bedømmelser er et udtryk for her

De vigtigste personer
For at få en god bedømmelse som værnepligtig er der flere ting du skal være opmærksom på – både til hverdag, og i forbindelse med vigtige aktiviteter og begivenheder. Som beskrevet i afsnittet ”Sådan bedømmes du i praksis” er det din delingsfører, som i sidste ende laver din bedømmelse. Delingsføreren er dog utroligt afhængig af input fra sergenterne i delingen, og han vil typisk skrive bedømmelsen ud fra hver enkelt gruppeførers indtryk af de værnepligtige i hans gruppe.


I det efterfølgende er der udvalgt 10 ting, som man skal være særligt opmærksom på for at kunne afslutte sin HBU/værnepligt med den bedst mulige bedømmelse.


  • De 10 budvaernepligtig reklame vaernepligtig reklame